Kỹ sư mua sắmTuyển2người/3-5năm/Junior college/Changzhou2020-09-27
Trách nhiệm công việc:

1. máy móc, cơ khí và cơ khí liên quan
2. có khả năng giao tiếp cao, phối hợp;
3. có thể chấp nhận một tần số nhất định của chuyến đi.

*Gửi email đến:hualihr@hualigf.com
1
Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397