Tuyệt đẹp (trụ sở chính)

 • Điện thoại

  198 0251 1917
  180 9444 0397
 • số fax

  0519-68219888
 • hl@hualigf.com
 • Địa chỉ

  Số 22, Đường Nam Hồ Tây, Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Vũ Tân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
 • WeChat chính thức

Hotline phòng kinh doanh:
 • 19802511917 18094440397