QHệ thống vít tải liệu không thể khởi động?

1、Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、 Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì

QXử lý vít tải hoạt động không ổn định?

1、 Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì

QCách xử lý khi vận chuyển đường liệu không rơi liệu?

1、Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì

QXích tải liệu bị đứt và cách xử lý?

1、Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì

QCách xử lý khi cầu dao mở đèn bị đứt?

1、Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì

QNguyên nhân đường liệu không thể khởi chạy?

1、 Động cơ truyền động bị lỗi và cần được thay thế;
2、Động cơ truyền động bị quá tải, kiểm tra xem có vật lạ trong vật liệu hay không và loại bỏ nếu cần;
3、Sự cố nguồn điện, kiểm tra tất cả các bộ nguồn và cầu chì
1
Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397