• อุปกรณ์และวิศวกรรมทางด้านปศุสัตว์
 • อุปกรณ์และวิศวกรรมทางด้านสัตว์ปีก
 • วิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
 • วิศวกรรมป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
01
อุปกรณ์และวิศวกรรมทางด้านปศุสัตว์
HUALI จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับฟาร์มปศุสัตว์และระบบวิศวะกรรมการให้อาหาร, ระบบให้น้ำดื่ม...
02
อุปกรณ์และวิศวกรรมทางด้านสัตว์ปีก
อุปกรณ์และโครงการสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อแบบบนพื้น การเลี้ยงไก่เนื้อในกรง การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์แบบบนพ...
03
วิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
ช่วยแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับโลก, ผู้เชี่ยวชาญทาง EPC, การสร้...
04
วิศวกรรมป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วยแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับโลก, ผู้เชี่ยวชาญทาง EPC, การสร้...
EPC สร้างมูลค่าของระบบ
HUALI สามารถให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้ารวมถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การส่งมอบอุปกรณ์ การฝึกอบรม การติดตั้งโครงการและการทดสอบระบบ ลูกค้าจะได้รับบริการที่ไม่เหมือนใครในแต่ละขั้นตอนตลอดโครงการ
 • ให้คำปรึกษา
 • ออกแบบ
 • วิศวกรรมโยธา
 • การผลิต
 • ขนส่ง
 • การติดตั้ง
 • การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • การฝึกอบรม
 • การบริการ
กรณีความสำเร็จ
ข่าว
บริการสนับสนุน
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง (การแจ้งข้อผิดพลาด การซ่อมแซมอุปกรณ์) บริการให้คำปรึกษาทั้งด้านนโยบาย บริการร้องเรียนให้กับผู้บริโภค และบริการแนะนำสำหรับผู้บริโภค
0519-68219888
บริการมูลค่าเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันหลักของ EPC ถูกสร้างขึ้นและระยะเวลาก่อสร้างสั้นลง20%
 • การให้คำปรึกษาและการแบ่งปันประสบการณ์
 • การให้คำแนะนำและการฝึกอบรม
 • การจัดการและการติดตามโครงการ
 • บริการอุปกรณ์เสริม
 • การฝึกอบรมนอกสถานที่
พันธมิตรหลักในประเทศ
พันธมิตรระหว่างประเทศรายใหญ่
สายด่วนธุรกิจ:
 • 19802511917 18094440397