งดงาม (สำนักงานใหญ่)

 • โทรศัพท์

  198 0251 1917
  180 9444 0397
 • แฟกซ์

  0519-68219888
 • hl@hualigf.com
 • ที่อยู่

  เลขที่ 22 ถนนหนานหูใต้ เขตไฮเทคระหว่างประเทศอู่จิ้น เมืองฉางโจว ประเทศจีน
 • WeChat อย่างเป็นทางการ

สายด่วนธุรกิจ:
 • 19802511917 18094440397